card

Хайрыг хүндэлж, Мөрөөдөл билүүлсэн 7 жил

Слог 1